ماهانه بهمن ۱۳۹۷

پس از ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ داوطلبان می بایست در فرصت باقی مانده تا زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ به مطالعه منابع مفید پرداخته و خود …

سازمان سنجش با برگزاری کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ زمینه های لازم برای راهیابی متقاضیان رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور را فراهم کرده و از این طریق اقدام به …