ماهانه اردیبهشت ۱۳۹۸

تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ موضوعی است که شاید ابهامات زیادی را برای داوطلبان ایجاد کند . بر اساس قوانین مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ، گزینش نهایی کلیه …