تمامی مطالب زیر مجموعه: مشاوره کنکور کارشناسی ارشد

تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ موضوعی است که شاید ابهامات زیادی را برای داوطلبان ایجاد کند . بر اساس قوانین مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ، گزینش نهایی کلیه …

پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ داوطلبان می بایست منتظر اعلام نتایج اولیه آزمون باشند . نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ به صورت کارنامه در اختیار داوطلبان قرار گرفته و پیرو آن …

پس از ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ داوطلبان می بایست در فرصت باقی مانده تا زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ به مطالعه منابع مفید پرداخته و خود …