تمامی مطالب زیر مجموعه: مشاوره کنکور کارشناسی ارشد

سازمان سنجش با برگزاری کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ زمینه های لازم برای راهیابی متقاضیان رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور را فراهم کرده و از این طریق اقدام به …