تمامی مطالب زیر مجموعه: مشاوره کنکور کارشناسی ارشد

سازمان سنجش هر ساله سامانه ای را به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد اختصاص داده و از این طریق امکان پیگیری کلیه فرایندهای این آزمون را فراهم می کند . برنامه زمانی ، اخبار و …