تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ موضوعی است که شاید ابهامات زیادی را برای داوطلبان ایجاد کند . بر اساس قوانین مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ، گزینش نهایی کلیه …

امسال شیوه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد کمی متفاوت تر از سال گذشته می باشد . دانشگاه آزاد سامانه یکپارچه مدیریت انتخاب رشته را طراحی کرده که از طریق آن داوطلبان بتوانند نسبت به …