پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ داوطلبان می بایست منتظر اعلام نتایج اولیه آزمون باشند . نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ به صورت کارنامه در اختیار داوطلبان قرار گرفته و پیرو آن …