سازمان سنجش با برگزاری کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ زمینه های لازم برای راهیابی متقاضیان رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور را فراهم کرده و از این طریق اقدام به …